O NÁS

ČLENSTVÍ

AKCE

SPONZOŘI


NAŠE PROJEKTY
 
Vážení přátelé,

na této stránce se seznámíte s projekty, které realizovali naši členové společně s našimi příznivci v obci Česká Bříza.


2014

V roce 2014 obdrželo Sdružení opět dotaci od Nadačního fondu VEOLIA ve výši 10.000,- Kč na realizaci projektu Doplnění materiálu a potřebných pomůcek pro děti v různých oddílech. Za poskytnutou dotaci byly zakoupeny výtvarné potřeby a stavebnice pro motorický rozvoj dětí. Dětem přejeme příjemnou zábavu.
2013

Sdružení v roce 2013 obdrželo dotaci od společnosti RWE Energie, a.s. ve výši 12.000,- Kč na podporu činnosti Sdružení v roce 2013. Za tyto finanční prostředky byly zakoupeny výtvarné potřeby a spotřební materiál pro děti. Dětem přejeme příjemnou zábavu.


2013

V roce 2013 obdrželo Sdružení dotaci od Nadačního fondu VEOLIA ve výši 20.000,- Kč na realizaci projektu Vybavení pro Mateřskou školu v České Bříze. Za poskytnutou dotaci bylo zakoupeno sportovní vybavení a didaktické hry pro děti. Dětem přejeme příjemnou zábavu.

   


2012

Sdružení v roce 2012 obdrželo dotaci od společnosti RWE Energie, a.s. ve výši 20.000,- Kč za účelem krytí nákladů souvisejících s víkendovými vzdělávacími akcemi pro děti.
2012

Dne 16. června 2012 Sdružení uspořádalo akci "Na zámku a v podzámčí", kterou finančně podpořila Nadace ČEZ, a to ve výši 10.000,- Kč. Na této akci se účastníci seznámili s životem na zámku a v podzámčí, tedy jak se žilo dřive. Zároveň si vyzkoušeli různá řemesla v dílničkách.

Finanční příspěvek pokryl program této akce (vystoupení Skupiny historického šermu GOTIKA Plzeň, prezentace Záchranné stanice živočichů Plzeň a hudební vystoupení).

2011 - 2012

V roce 2011 Sdružení získalo finanční dotaci od společnosti RWE Energie a.s. na projekt "Cvičební a kreativní pomůcky", ve výši 20.000,- Kč.

Za finanční dotaci byly zakoupeny cvičební a didaktiké pomůcky pro rozvoj dětí, a dále sestava stolů a židlí pro vybavení kroužku pravidelné činnosti.

 


2010 - 2011

V roce 2010 Sdružení získalo finanční dotaci od společnosti RWE Energie a.s. na projekt "Informační tabule obce Česká Bříza", ve výši 20.000,- Kč.

Informační tabule je umístěna na návsi obce, informuje o historii a současnosti obce, a jejím blízkém okolí.

Tento projekt byl realizován v březnu 2011.

     


2009

Naše Sdružení získalo finanční dotaci od společnosti RWE Transgas, a.s. na projekt "Oprava pomníku padlých spoluobčanů v 1. světové válce". Výše dotace činila 25.000,- Kč.


Tento pomník byl zhotoven v roce 1923 mistrem kameníkem Václavem Hákem z Plzně.

Projekt se skládal ze dvou etap, které proběhly v termínu od 6. do 14. října 2009. V první etapě odborná kamenická firma pana Filipa a pana Karnolda z Plzně pomník celkově vyčistila a opravila. Ve druhé etapě jsme ruce k dílu přidali i my. Sokl pomníku se obložil břidlicovými kameny, vybudovala se kamenitá cestička k pomníku a okolí pomníku jsme osázeli rostlinami. Celkem jsme společně odpracovali na tomto projektu 40 hodin. Do projektu bylo zapojeno 16 osob.

Tento projekt jsme společně s našimi spoluobčany ukončili v pátek dne 23. října 2009 a to slavnostním položením věnce a zapálením svíčky. Věnec položila paní Eva Brožová, která o pomník dobrovolně pečuje.

Upřímně děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto projektu, který napomohl zvelebení naší obce. O pomník a jeho okolí se budeme nadále starat.


V měsíci říjnu 2009 naše Sdružení rozšířilo dětské hřiště o kreslící a prohazovací tabuli.
Dětem přejeme příjemnou zábavu.


 


2008

Naše Sdružení získalo finanční dotaci od společnosti RWE Energie, a.s. na projekt "Rozšíření dětského hřiště". Výše dotace činila 20.000,- Kč.

Dne 16. září 2008 byla na místním dětském hřišti zabudována dvě pružinová houpadla - dráček a nosorožec. Houpadla instalovala firma Kulant CZ s.r.o.
Tímto projektem jsme chtěli udělat radost především našim nejmenším spoluobčánkům. A to se nám jistě povedlo.

Houpadla jsou samozřejmě certifikována pro provoz na dětských hřištích.